De stichting heeft als doelstelling, verbetering van het milieu, bevordering van energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. Dit heeft geresulteerd in de exploitatie van een windmolen van 225 kW en 3 zonnecollectoren:
Zonnecollectoren op de 'Trije Doarpen Skoalle'

Zonnecollectoren op de ‘Trije Doarpen Skoalle’

– 4,4 kWp op het dak van de Trije Doarpen Skoalle;
– 5,5 kWp op de sportzaal;
– 3,3 kWp op de sportkantine.

De molen, een MICON M700, is in bedrijf sinds oktober 1994. De molen levert jaarlijks tussen de 450.000 en de 500.000 kWh aan het net.
De zonnecollector is een PV-installatie van 36 vierkante meter, die zijn energie via een omvormer aan het net levert. De collectoren zijn in bedrijf sinds december 1998 en produceren jaarlijks ruim 4000 kWh.

Actuele gegevens over de energie-productie van de stichting vindt u op deze site.

 De bestuursleden van de stichting zijn:

  • Jarig Jan Boersma (Voorzitter)
  • Jeljer Zijlstra (Secretaris)
  • Remko Dijkstra (Penningmeester)
  • Jan Rodenburg (Molenaar)
  • Albert Bouwstra (Molenaar)
  • Arjen van Balen (Molenaar)
  • Wybo Palstra (Molenaar)

Postadres:

Secretariaat: J. Zijlstra

Master Gorterstrjitte 42
9008 TE REDUZUM
tel: 06-23183019
e-mailadres: info@dorpsmolen-reduzum.nl

SVL-20110624-201106272525