De maand februari van 2020 heeft de hoogste maandopbrengst tot nu toe opgeleverd nl. 79155kWh.  Dit is te danken aan meerdere stormen die in deze maand over ons land geraasd zijn.

 

 

 

 
Vanaf 2016 zijn de PV systemen van de school, gymzaal, sportkantine en alle inwoners samengevoegd. Dit is gedaan omdat de school, gymzaal en sportkantine bijna niet meer zichtbaar waren in de grafieken.

In de oudere grafieken is goed te zien dat er in 2013 een flink aantal zonnepanelen is bijgeplaatst in de drie dorpen en dat de PV systemen in de zomermaanden samen vaak meer opbrengst hebben dan de windturbine.