Hoogste opbrengst tot nu toe

De Maand februari van 2020 heeft de hoogste maandopbrengst tot nu toe opgeleverd. Over de hele maand was het 79155kWh. Dit is te danken aan meerdere stormen die in deze

maand over ons land geraasd zijn.

Bekijk op de pagina “opbrengst” wat de stroomproductie vanaf 2009 is geweest.

De molen, daar hoor je niks meer van…

Het is stil rond de molen. We hebben met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd als lening.
Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan.
Ook wij, bestuurders van de stifting, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden.


Maar…..
Dit schreven we op 23 november 2019 en vervolgens melden we dat vrijwel alles al was geregeld
Als laatste punt waarop we moesten wachten was de goedkeur van onze SDE+ aanvraag.

Dorpsmolen Reduzum voert duurzame top 10 aan!

In Nederland zijn er ontzettend veel duurzame initiatieven. Het afgelopen jaar stond de dorpsmolen Reduzum al in duurzame top 100 (51e plek) van de Trouw. Eind december duikt de dorpsmolen op in de top 10 van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). De KNHM ondersteunt veel initiatieven door o.a advies te geven, inspiratie te bieden en mensen verbinden door het sterke netwerk.

Zienswijze ingediend door dorpsmolen Reduzum

De provincie is bezig haar nieuwe beleid op het gebied van windmolens vast te stellen. Bijgaande zienswijze hebben wij, het bestuur van Stifting Doarpsmûne Reduzum, bij de provincie ingediend :Onze nieuwe dorpsmolen past zonder meer in dat beleid. De vergunning die we al een tijdje geleden hebben gekregen laat dat ook zien.

Lees meer