Update doarpsmûne mei 2020

Na maanden hard werken is er eindelijk resultaat. Alle vergunningen zijn binnen en alle procedures zijn doorlopen en als sluitsteen van deze spreekwoordelijke piramide is de subsidieaanvraag 16 mei jl. ingediend. De toekenning kan 3 tot 6 maanden duren maar eigenlijk zou de molen ons op dat punt niet meer kunnen ontgaan.

Met de toekenning van de subsidieaanvraag is het mogelijk om als coöperatie jaarlijks ongeveer 25000 euro in de Mienskip en het verenigingsleven te investeren. Echter om maximaal te kunnen profiteren is het nodig dat ieder huishouden lid wordt van deze coöperatie en zo kan meebeslissen aan welke doelen de opbrengst kan worden toegekend. 

Lees meer

BREAKING NEWS

Er is een hele reële kans om samen met jullie een nieuwe dorpsmolen te realiseren. Het afgelopen halfjaar waren de pijlen gericht op een gereviseerde turbine, maar sinds 3 maart is er een definitief een beter alternatief. De SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) is vastgesteld in de Staatscourant. Het grote voordeel van deze regeling is dat we de komende 15 jaar gegarandeerd substantieel inkomsten kunnen genereren voor ons eigen omgeving! We kunnen echter niet zonder jullie hulp. We hebben 500 deelnemers nodig voor de coöperatie. Het bestuur bereidt op dit moment de aanvraag voor (alle signalen moeten op groen staan), zodat de aanvraag kan worden ingediend. Binnenkort zullen we meer informatie met jullie delen omtrent de ledenwerving van de coöperatie. Kunnen we rekenen op jullie steun?

In het PDF-bestand meer informatie.

Update dorpsmolen december 2020

De afgelopen maanden heeft het bestuur van de dorpsmolen Reduzum onderzoek gedaan naar gereviseerde windturbines. Het doel is om de huidige turbine te vervangen. In de bijlagen meer informatie.

Bestuursleden brengen bezoek aan Flevoland

De hittegolf is voorbij, de ‘r’ is bijna weer in de maand en het begint weer meer te waaien. Het was enigszins een turbulente zomer voor de stichting dorpsmolen Reduzum. Voor de zomervakantie liepen de onderhandelingen spaak met de leverancier van de nieuwe dorpsmolen en de voorzitter trad af. 

Lees meer en download het PDF!

Update augustus


‘De stichting doarpsmûne Reduzum moet naar een nieuwe voorzitter zoeken’, aldus het LC van 1 juli 2020. De afgelopen 25 jaar hebben Henk Vellinga en Bartle de Leeuw zich voor 120% ingezet voor de doapsmûne Reduzum. Beide heren hebben besloten om een stapje terug te doen. Ze zullen geen onderdeel meer uit maken van het bestuur, maar zullen als adviseur op gepaste afstand betrokken blijven.

De voorzittershamer is binnen het bestuur overgedragen aan Jarig Jan Boersma. De stichting zal binnen de dorpen Friens, Idaerd en Reduzum op zoek gaan naar een penningmeester. Interesse om binnen een actieve en dynamisch bestuur aan de slag te gaan, meld je aan bij een van de bestuursleden.

De komende periode is de stichting dorpsmolen Reduzum druk bezig om de overige opties onder de loep te nemen. Hierbij houden we alle opties open. Het reviseren van de huidige dorpsmolen, een compleet gereviseerde tweedehands turbine en eventueel een nieuwe turbine.

Arjen van Balen, Jarig Jan Boersma, Wybo Palstra, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra, Jan Rodenburg en Jeljer Zijlstra