Teller ‘nieuwe dorpsmolen’ op €384.000,-

Na alle huis-aan-huisbezoeken worden er per e-mail en persoonlijke benadering nog steeds toezeggingen gedaan voor de nieuwe dorpsmolen. Inmiddels is er ruim €384.000,- binnen aan toezeggingen uit de dorpen, Reduzum, Tsienzerbuorren Friens, Idaerd, en Aegum. Een fantastisch resultaat!

Heeft u ons gemist en wilt u alsnog een toezegging doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra

Uitreiking ‘zilveren ragebol’ voor Doarpsmûne Reduzum

De ‘zilveren ragebol’ is in het leven geroepen door de nieuwe beweging De Ragebol, waarin zich een aantal voormalige medewerkers van actiegroep Loesje heeft verenigd. Met de uitreiking van de Zilveren Ragebol stimuleert de beweging die personen die zich inzetten voor nieuwe progressieve initiatieven.

Om aan te geven hoe het anders en beter kan, maken de bedenkers van Loesje zaterdag a.s van de gelegenheid gebruik om Henk Vellinga, voorzitter van Dorpsmolen Reduzum, in het zonnetje te zetten. Al jaren zorgt de windmolen in dit dorp voor een extra impuls met financiële ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen. Geïnspireerd door het voorbeeld van Reduzum hebben ondertussen vijftig Friese dorpen zich verenigd in het burgerinitiatief ‘Ieder dorp een eigen windmolen’. Hoeveel draagvlak voor duurzame energie wil je hebben?

 

Zaterdag 16 mei 2015 om 14.00 uur

zilveren ragebolBoekhandel van der Velde

Nieuwestad 57-59 te Leeuwarden

Ruim € 300.000,- aan toezeggingen

Afgelopen week zijn we wederom bij een aantal straten langs geweest, ook hier werden de mensen gevraagd om hun mening over de hoogte van de nieuwe windmolen te geven.

Zondag jl. was er voor liefst 204.000 euro aan toezeggingen genoteerd. Intussen zijn we een aantal dagen verder en zitten we op een bedrag van 301.000 euro hetgeen fantastisch is.

We hopen deze week de bezoeken af te ronden. Er zijn nog een aantal straten in Reduzum en Friens waar we nog langs gaan.

Mocht u niet thuis zijn of wilt u het bedrag alsnog doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra

Tussenstand na twee weken: €140.000,- voor de nieuwe dorpsmolen

 
In week 17 is er voor maar liefst €65.000,- aan toezeggingen genoteerd. Dat brengt de tussenstand op €140.000,-. De bestuursleden van de stichting gaan bijna elke avond op pad om de inwoners te informeren over de nieuwe dorpsmolen. Tijdens de huis-aan-huisbezoeken wordt u een tweetal vragen voorgelegd, één over de ashooogte en daarnaast over eventuele deelname in de nieuwe molen. De afgelopen twee weken hebben we een aantal straten in Reduzum, Idaerd en Tsienzerbuorren bezocht. Ook deze week kunt u ons aan de deur verwachten!

Mocht u niet thuis zijn of wilt u het bedrag alsnog doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra

 

 

 

 

 

Eerste €75.000,- aan toezeggingen binnen!

Afgelopen week is het molenbestuur gestart met gestart met het inventariseren van de belangstelling voor participatie in de nieuwe dorpsmolen van de ’trije doarpen’. In de eerste week hebben we een vijftal straten bezocht en ruim €75.000,- aan toezeggingen binnen. De inwoners van de trije doarpen wordt gevraagd over eventuele deelname en de de ashoogte van de nieuwe dorpsmolen van 45 of 55 meter.

Mocht u niet thuis zijn of wilt u het bedrag alsnog doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra.