‘Open’ Energiedag zaterdag 17 september

De landelijke ‘Open’ Energiedag 2022 is op zaterdag 17 september. Op tientallen locaties kunnen burgers dan met eigen ogen de energietransitie in werking zien. Zo ook bij de dorpsmolen in Reduzum. Deze zaterdag in september wordt het bouwterrein opgesteld voor het publiek. Tussen 10.00-14.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen bij de turbine in aanbouw! Graag vooraf aanmelden via deze link.
Betonstorten van de fundering van de nieuwe Doarpsmûne (Foto: Siep van Lingen).

Liander stelt werkzaamheden uit

Vrijdag 17 juni heeft Liander te kennen gegeven de geplande werkzaamheden die in week 27 t/m 29 zouden gaan plaatsvinden te verplaatsen naar week 34 en week 35 (week na de bouwvak). In week 35 wordt de aansluiting opgeleverd. In eerste instantie stond week 27 al vast sinds september 2021, maar door personeelstekorten, aanvoer van materialen etc. moet Liander noodgedwongen de werkzaamheden verplaatsen, aldus Liander. De planning voor de nieuwe dorpsmolen is krap en kent alleen nog ruimte in week 34 en week 35.

De coöperatie heeft Liander dinsdag 21 juni 2022 gevraagd om de aangepaste planning schriftelijk te bevestigen. Tot op heden heeft de cooperatie de bevestiging nog niet ontvangen. De overige werkzaamheden verlopen exact volgens planning (de complete planning van de nieuwe dorpsmolen is rondom Liander gepland). Westra Infra B.V zal de werkzaamhden van week 34 en 35 naar voor halen om zo Liander niet voor de voeten te lopen.

Indien de Liander niet een officiele schriftelijke bevestiging kan/wil afgeven, dan moet de cooperatie zich gaan buigen over eventuele vervolgstappen. Hierbij kan de coöperatie jullie hulp dan ook goed gebruiken.

Liander

Overweegt u glasvezel?

In Reduzum en Idaerd wordt, bij voldoende aanmeldingen (20% van de huishoudens), in 2023 een glasvezelnetwerk aangelegd. Doarpsmûne Reduzum is voor toekomstbestendig internet. Indien u zich aanmeldt bij Caiway of Delta ontvangt u zelf €25,- en het dorp ontvangt €50,- per aangemeld huishouden. Het bedrag dat het dorp ten goede komt, kunnen we samen besteden aan een leuk initiatief. Ideeën kunt u insturen naar: info@dorpsmolen-reduzum.nl

Mocht u Delta of Caiway overwegen, meld u dan aan voor 27 april via de onderstaande link:

Delta: http://aklam.io/yciHjR

Caiway: http://aklam.io/8woxZh

U kunt deze link gerust delen in de buurt App.

De dorpsmolen wordt binnenkort ontmanteld

Nieuwsbrief maart 2022

Na een intense klus, 540 enveloppen vouwen en bezorgen, is het ledencontract onlangs
bij de leden bezorgd ten behoeve van uw eigen administratie. Bij een verhuizing kunt u
lid blijven van de coöperatie nadat u een adreswijziging heeft doorgegeven aan het
secretariaat (info@dorpsmolen-reduzum.nl o.v.v. adreswijziging).