Coöperatie Doarpsmûne Reduzum levert aan ‘Energie van Ons’

Het heeft even geduurd maar nu de molen is aangesloten op het elektriciteitsnet en nu alle vinkjes groen zijn mogen we ook leveren. Vanaf 1 januari 2023 is de coöperatie aangesloten bij Energie van Ons. Deze energie-maatschappij neemt energie af van windmolens en zonneparken en verkoopt deze door aan anderen.

Oplevering doarpsmûne Reduzum

Vorige week is de dorpsmolen overgedragen aan de coöperatie. Dit betekent dat de turbine vanaf nu geëxploiteerd wordt door de 540 huishoudens. Bij EWT liggen er nog een paar opleverpunten op tafel. Zo zal de turbine op een tweetal punten vergeleken worden met de buurtmolen van Tzum (pieptoon uit de turbine + zoemend geluid bij windkracht 6).

De oplevering was in eerste instantie gepland voor 12 oktober, maar door een gebrek aan ‘wind’ en opstartproblemen bij de turbine is dat uitgesteld. Heel belangrijk is dat de turbine de test bij Liander heeft doorstaan (reconnection after disconnection). Vervolgens zijn er nog een tweetal documenten aangeleverd en werd het signaal ‘akkoord’ gegeven bij Liander. De opwekinstallatie is nu ook ingeschreven bij CertiQ (CertiQ levert de groencertificaten per megawatt). Hierdoor valt de herkomst van groene stroom te herleiden.   

De coöperatie is inmiddels ook uitbetaald (over de maand oktober) door de Windunie. De turbine heeft in de ‘opstart maand’ oktober bijna 75.000kWh geleverd. In november staat de teller op 171.000 kWh. November zal eind december worden uitbetaald. 

Vanaf 1 januari 2023 zal de coöperatie DM Reduzum niet meer leveren aan de Windunie (verkoopt 95% door aan Greenchoice), maar aan Energie van Ons (EvO). Energie van Ons is een coöperatie die vooral in de noordelijke provincies actief is om lokaal opgewekte elektriciteit en (groen) gas aan te bieden. Het wordt daardoor ook mogelijk om elektriciteit af te nemen van de eigen dorpsmolen. Binnenkort wordt u op verschillende manieren voorzien van informatie over Energie van Ons (Linepraat, nieuwsbrief per mail en de website van de dorpsmolen). Het bestuur werkt hard om alle voorbereidingen te treffen, zodat leden die dat willen in 2023 over kunnen stappen.

Geduld is een schone zaak

Het duurt en het duurt voordat de turbine definitief overgedragen kan worden aan de coöperatie. Oorspronkelijk stond de oplevering gepland voor 12 oktober, maar door verscheidende redenen (o.a gebrek aan wind in oktober en materiaalpech) is dat niet gehaald door onze turbineleverancier EWT. De tijd tikt gestaag door, maar het einde van de tunnel is bijna in zicht. De laatste kilometers van de marathon zijn het zwaarst.

De turbine heeft al een paar weken gedraaid en de 6 testen van EWT doorstaan, maar sinds gisteren (17/11) helaas weer uitgeschakeld. Liander belde de coöperatie met het vriendelijke verzoek om de turbine uit te schakelen en te wachten op het voltooien van de laatste opstarttest (reconnection after disconnection). De test moet worden uitgevoerd in opdracht van Liander door EWT. De turbine zal moeten draaien op minimaal 1/2 vermogen (>500kw) om vervolgens uitgeschakeld te worden. Daarna moet de turbine zichzelf weer opstarten. EWT had deze test nergens ter wereld uitgevoerd, maar blijkbaar moet dat wel in Reduzum. EWT heeft inmiddels de software aangepast en getest op een proefturbine in Flevoland. Maandag, als er voldoende wind staat, zal de test uitgevoerd worden. Indien de resultaten voor Liander bevredigend zijn, krijgt de coöperatie het laatste ‘groene’ vinkje. Essentieel voor het verdere vervolg.

Iedereen is gebaat bij een snel en adequaat optreden van EWT en Liander. Het is namelijk 1 minuut voor twaalf is omtrent het definitief vast te stellen PPA contract (contract om te mogen leveren). Dit moet geregeld worden voor 1 december 2022.

Sinds het ‘in bedrijf stellen’ (begin oktober) heeft de turbine heeft +/-170.000 kWh geproduceerd, dat is ongeveer de helft van de productie van de oude dorpsmolen in een jaar. De opgewekte kWh’s worden na het ‘groene vinkje’ van Liander en het aanmelden bij CertiQ verrekend met onze huidige afnemer(Windunie). Met een prijs van €0,14 per kWh is dat al een hele mooi start.

We vertrouwen er op dat onze partners de allerlaatste test snel kunnen afronden en Liander het groen vinkje snel doorvoert.

Oplevering dorpsmolen uitgesteld

Het is u ongetwijfeld de afgelopen tijd opgevallen dat de dorpsmolen af en toe uitgeschakeld is. Voordat de turbine kan worden opgeleverd worden er verschillende testen uitgevoerd door EWT. In totaal zijn er zes testen en een laatste test voor Liander. De overdracht zou op 13 oktober jl. al hebben plaatsgevonden, maar dat is helaas niet gelukt. Voor bepaalde testen heeft EWT echt wind nodig. In de maand oktober heeft de wind het grotendeels laten afweten.

Kabelbreuk bij ovonde Raerd

Eergisteren kampte Reduzum en Raerd met een stroomstoring. Liander gaat vandaag de nieuwe kabel, die onder de ovonde ligt, lassen aan de bestaande 10kv kabel. Zo lang dat niet is opgelost, mag de turbine niet terugleveren. We hopen dat Liander spoedig de herstelwerkzaamheden kan uitvoeren, zodat de turbine weer kan worden opgestart. Vervolgens kan EWT de laatste testen uitvoeren voordat EWT de turbine kan overdragen aan de coöperatie. In het vervolg zou het fijn zijn als Liander de coöperatie informeert over stroomuitval en werkzaamheden. Liander acht dat waarschijnlijk niet nodig of ze zijn het simpelweg vergeten…

‘Open’ Energiedag zaterdag 17 september

De landelijke ‘Open’ Energiedag 2022 is op zaterdag 17 september. Op tientallen locaties kunnen burgers dan met eigen ogen de energietransitie in werking zien. Zo ook bij de dorpsmolen in Reduzum. Deze zaterdag in september wordt het bouwterrein opgesteld voor het publiek. Tussen 10.00-14.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen bij de turbine in aanbouw! Graag vooraf aanmelden via deze link.
Betonstorten van de fundering van de nieuwe Doarpsmûne (Foto: Siep van Lingen).