Tussenstand na twee weken: €140.000,- voor de nieuwe dorpsmolen

 
In week 17 is er voor maar liefst €65.000,- aan toezeggingen genoteerd. Dat brengt de tussenstand op €140.000,-. De bestuursleden van de stichting gaan bijna elke avond op pad om de inwoners te informeren over de nieuwe dorpsmolen. Tijdens de huis-aan-huisbezoeken wordt u een tweetal vragen voorgelegd, één over de ashooogte en daarnaast over eventuele deelname in de nieuwe molen. De afgelopen twee weken hebben we een aantal straten in Reduzum, Idaerd en Tsienzerbuorren bezocht. Ook deze week kunt u ons aan de deur verwachten!

Mocht u niet thuis zijn of wilt u het bedrag alsnog doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra

 

 

 

 

 

Eerste €75.000,- aan toezeggingen binnen!

Afgelopen week is het molenbestuur gestart met gestart met het inventariseren van de belangstelling voor participatie in de nieuwe dorpsmolen van de ’trije doarpen’. In de eerste week hebben we een vijftal straten bezocht en ruim €75.000,- aan toezeggingen binnen. De inwoners van de trije doarpen wordt gevraagd over eventuele deelname en de de ashoogte van de nieuwe dorpsmolen van 45 of 55 meter.

Mocht u niet thuis zijn of wilt u het bedrag alsnog doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra.

Aankondiging

Donderdag 10 april 2015

Beste inwoners van de ‘Trije doarpen’,

Vanaf volgende week (week 16 t/m 19) komen we bij u aan de deur met de vraag of u wilt participeren in de nieuwe dorpsmolen van Reduzum eo. Na 20 jaar dienst is de huidige dorpsmolen aan vervanging toe. Naast eventuele deelname wordt u de vraag gesteld over de ashoogte van de windturbine (45 of 55 meter). Voor meer informatie kunt u de folder raadplegen die in het weekend wordt verspreid in de drie dorpen.

Tijdens week 16 t/m 19 komen we bij u aan de deur. We gaan op doordeweekse dagen op pad van +/- 19.00 tot 21.00 uur. Zie onderstaande planning.

Stifting doarpsmûne Reduzum

Informatiefolder

Stand van zaken dorpsmolen

Inwoners van Reduzum Friens en Idaerd

Nog steeds is de politiek er niet uit hoe ze moeten omgaan met het plaatsen van de grote clusters windmolens.
Het ziet er echter steeds meer naar uit dat we wel kunnen rekenen op toestemming voor onze dorpsmolen.
We hebben daarom besloten onze plannen uit te werken.

Op 27 februari 20.00 uur in Cafe-Bar De Welp willen we daarom met jullie graag de stand van zaken bespreken.

We willen dan graag onze ideen aan jullie voorleggen .
Verwacht nog niet dat we op al jullie vragen al een pasklaar antwoord hebben.
We hebben genoeg aanknopingspunten om samen te bespreken en willen graag jullie mening horen.

Bijeenkomst ‘vervangen’ windturbune

Vrijdagavond 27 februari heeft een bijeenkomst van de ‘Stifting wynmûne Reduzum’ plaatsgevonden in Cafe Bar de Welp over het vervangen van de huidige dorpsmolen. Onder belangstelling van een kleine groep dorpsgenoten werd de stand van zaken omtrent het vernieuwen van de dorpsmolen besproken.

De nieuwe windturbine, een Enercon E44 die ook in op het westelijke industrieterrein van Leeuwarden staan, zal de complete energiebehoefte van de ‘trije doarpen’ dekken. Belangstellenden hebben inhoudelijk vragen kunnen stellen over de nieuwe turbine. Er werd een breed scala aan vragen gesteld over o.a. de lusten en de lasten van de dorpsmolen.

Zoals het er nu voor staat, zal ‘de stifting’ haar plannen de komende maanden verder uitwerken. Als het mee zit kunt u de komende periode een folder in de brievenbus verwachten waarop wordt uitgelegd hoe u kunt participeren in de nieuwe turbine. Vervolgens komen de bestuursleden bij u aan de deur om te inventariseren of u wilt participeren en vragen te beantwoorden omtrent de nieuwe dorpsmolen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd een bestuurslid benaderen.
Bekijk de TV reportage van Omrop Fryslân