Coöperatie Doarpsmûne Reduzum levert aan ‘Energie van Ons’

Het heeft even geduurd maar nu de molen is aangesloten op het elektriciteitsnet en nu alle vinkjes groen zijn mogen we ook leveren. Vanaf 1 januari 2023 is de coöperatie aangesloten bij Energie van Ons. Deze energie-maatschappij neemt energie af van windmolens en zonneparken en verkoopt deze door aan anderen.

Oplevering doarpsmûne Reduzum

Vorige week is de dorpsmolen overgedragen aan de coöperatie. Dit betekent dat de turbine vanaf nu geëxploiteerd wordt door de 540 huishoudens. Bij EWT liggen er nog een paar opleverpunten op tafel. Zo zal de turbine op een tweetal punten vergeleken worden met de buurtmolen van Tzum (pieptoon uit de turbine + zoemend geluid bij windkracht 6).

De oplevering was in eerste instantie gepland voor 12 oktober, maar door een gebrek aan ‘wind’ en opstartproblemen bij de turbine is dat uitgesteld. Heel belangrijk is dat de turbine de test bij Liander heeft doorstaan (reconnection after disconnection). Vervolgens zijn er nog een tweetal documenten aangeleverd en werd het signaal ‘akkoord’ gegeven bij Liander. De opwekinstallatie is nu ook ingeschreven bij CertiQ (CertiQ levert de groencertificaten per megawatt). Hierdoor valt de herkomst van groene stroom te herleiden.   

De coöperatie is inmiddels ook uitbetaald (over de maand oktober) door de Windunie. De turbine heeft in de ‘opstart maand’ oktober bijna 75.000kWh geleverd. In november staat de teller op 171.000 kWh. November zal eind december worden uitbetaald. 

Vanaf 1 januari 2023 zal de coöperatie DM Reduzum niet meer leveren aan de Windunie (verkoopt 95% door aan Greenchoice), maar aan Energie van Ons (EvO). Energie van Ons is een coöperatie die vooral in de noordelijke provincies actief is om lokaal opgewekte elektriciteit en (groen) gas aan te bieden. Het wordt daardoor ook mogelijk om elektriciteit af te nemen van de eigen dorpsmolen. Binnenkort wordt u op verschillende manieren voorzien van informatie over Energie van Ons (Linepraat, nieuwsbrief per mail en de website van de dorpsmolen). Het bestuur werkt hard om alle voorbereidingen te treffen, zodat leden die dat willen in 2023 over kunnen stappen.