Liander stelt werkzaamheden uit

Vrijdag 17 juni heeft Liander te kennen gegeven de geplande werkzaamheden die in week 27 t/m 29 zouden gaan plaatsvinden te verplaatsen naar week 34 en week 35 (week na de bouwvak). In week 35 wordt de aansluiting opgeleverd. In eerste instantie stond week 27 al vast sinds september 2021, maar door personeelstekorten, aanvoer van materialen etc. moet Liander noodgedwongen de werkzaamheden verplaatsen, aldus Liander. De planning voor de nieuwe dorpsmolen is krap en kent alleen nog ruimte in week 34 en week 35.

De coöperatie heeft Liander dinsdag 21 juni 2022 gevraagd om de aangepaste planning schriftelijk te bevestigen. Tot op heden heeft de cooperatie de bevestiging nog niet ontvangen. De overige werkzaamheden verlopen exact volgens planning (de complete planning van de nieuwe dorpsmolen is rondom Liander gepland). Westra Infra B.V zal de werkzaamhden van week 34 en 35 naar voor halen om zo Liander niet voor de voeten te lopen.

Indien de Liander niet een officiele schriftelijke bevestiging kan/wil afgeven, dan moet de cooperatie zich gaan buigen over eventuele vervolgstappen. Hierbij kan de coöperatie jullie hulp dan ook goed gebruiken.

Liander