Huis-aan-huis bezoeken nieuwe dorpsmolen afgerond

Inwoners van Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum,

De afgelopen weken zijn we zoveel mogelijk bij jullie ieder persoonlijk aan de deur geweest om te vragen of jullie ons ook geld wilden lenen voor de nieuwe dorpsmolen.
We troffen niet ieder thuis en niet ieder is in de gelegenheid ons geld te lenen of wilde dat niet.
Lees meer