Mag de nieuwe dorpsmolen wel of niet?

Op 30 April jl. hebben 4 bestuursleden van het molenbestuur een zitting bijgewoond van de Raad van State in Den Haag.
Het ging om een zitting waarin de Raad van State de betrokken partijen (gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslân en stichting dorpsmolen Reduzum) uitnodigt meer informatie te geven over hun conflict.
Zoals jullie je wellicht herinneren heeft de gemeente Leeuwarden in oktober 2018 bezwaar gemaakt tegen het feit dat de provincie Fryslân onze dorpsmolen heeft afgewezen en de rechter de provincie gelijk had gegeven. Lees meer