Dorpsmolen november en december 2018

Kleinschalig, een dorpsmolen die de energie (elektriciteit) kan dekken voor een paar Friese dorpen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur wederom hard gewerkt om de nieuwe dorpsmolen te realiseren. Aan de internationale en landelijke bekendheid kan het niet liggen die reikt tot in Den Haag en zelfs in Denemarken kent men Reduzum. Dichter bij huis kan de dorpsmolen uiteraard rekenen op brede steun vanuit de gemeente Leeuwarden echter zorgt de Provincie Fryslân nog voor enige tegenwind. Binnenkort wordt door de Raad van State het bezwaar van de gemeente Leeuwarden tegen de Provincie Fryslân in behandeling genomen. Hopelijk meer duidelijkheid in 2019!

 

Werkbezoek Wold & Waard november 2018

Van de Elfwegentocht, Hier opgewekt tot woningcorporaties, men weet de dorpsmolen Reduzum te vinden. Hoe doen ze het toch in Reduzum? Afgelopen november kwam de woningcorporatie Wold & Waard (provincie Groningen) op werkbezoek. Hoe pakt men in Reduzum e.o het aan ten aanzien van duurzame energie en de energietransitie? Na een wandeling langs diverse punten in het dorp is men met een hoop informatie afgezet richting Groningen. De woningcorporatie wil het woningbestand verduurzamen samen de bewoners en de omgeving. Hierbij komt de expertise van de dorpsmolen goed van pas. Terugdenkend aan de Kersttoespraak: ‘De dorpsmolen van Reduzum is een kleinschalig project, maar ik denk GROOTS’, aldus Koning Willem-Alexander. Voor en door de mienskip. Namens het bestuur wensen wij eenieder een energiek 2019 toe!