De meeste Reduzumers zien vooral voordelen van hun windmolen

In stik yn it Frysk deiblêd fan ôfrûne moandei 19 juny.

FRD De meeste Reduzumers zien vooral voordelen van hun windmolen

Leeuwarden overweegt gang naar RvS

De gemeente Leeuwarden staat achter de doarpsmûne en overweegt een gang naar de Raad van State. De doarpsmûne is immers een bestaande windmolen voor en door het dorp. ,,Wij gaan alles proberen om een nieuwe, iets hogere molen voor Reduzum mogelijk te maken. We willen dat heel graag en snappen de weigering van de provincie niet”, aldus Henk Deinum.

Lees meer, Friesch Dagblad 17 juni 2017: FRD-Leeuwarden overweegt gang naar RvS

Stipe doarpsmûne Reduzum op Twitter

De doarpsmûne is de ôfrûne dagen yn it nijs west. Ek op Twitter binne der in soad reaksjes te lêzen oer it beslút fan de Deputearre Steaten. Sa binne der ferskate polityke partijen die fan harren hearre litte. Niek Donker hat syn blog der ek oan besteege. Lês hjirre mear!

 

De dorpsmolen Reduzum is de afgelopen dagen meerdere malen in het nieuws geweest. Op Twitter zijn veel reacties geweest over het besluit van de Gedeputeerde Staten. Er zijn verschillende politieke partijen die hun steun hebben betuigd. Niek Donker heeft zijn blog er aan besteed. Lees meer! 

Update dorpsmolen

Gisteren verscheen er een bericht in de media dat de Gedeputeerde Staten definitief besloten heeft dat de dorpsmolen niet vervangen mag worden. De gemeente Leeuwarden, die de dorpsmolen een warm hart toedraagt, zal zich beraden op het vervolg. Wij gaan er vanuit dat het verhaal verder loopt via de Raad van State.  Het kan toch niet zo zijn dat de beroemdste dorpsmolen van Nederland, het ultieme voorbeeld van Mienskip, geen kans van slagen heeft?