Jaarvergadering Dorpsbelang Reduzum 6 april 2017

Het is stil rond de nieuwe dorpsmolen van de ’trije doarpen. Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de nieuwe turbine. Reduzum neemt haar verantwoordelijkheid in het oplossen van de klimaatverandering op een zeer breed gedragen lokaal niveau.

NUON heeft een proef in Wales gedaan om zonne-energie en windenergie te combineren op één locatie om zo de kabel beter te benutten. Ze hadden ook Reduzum even kunnen vragen. Hier werken wij al sinds 1994 aan dit principe. Uit de grafiek blijkt dat de dorpsmolen en de zonnepanelen elkaar goed aanvullen.

Het afgelopen jaar hebben we met veel mensen gesproken. De meesten, ook in de politiek, zijn positief. De gemeente Leeuwarden is in grote meerderheid pro. In de provincie zijn slechts drie partijen tegen, PVV, VVD en de FNP. Een paar partijen zijn eigenlijk voor maar voelen zich gebonden aan het coalitieakkord waarin de FNP heeft laten opnemen dat dorpsmolens niet mogen worden toegestaan. De FNP gedeputeerde en een aantal statenleden zijn zelfs met alternatieven gekomen.

  • 4 voetbalvelden met zonnepanelen: De kosten liggen hoger en de opbrengsten lager;
  • Deelname aan het windpark in het IJsselmeer: de komst is onzeker en zo ook de opbrengsten;
  • De paal van de huidige molen laten staan als symbool…

Kort gezegd, een vriendelijk gesprek maar niet echt zinvol. Het contact met de gemeente Leeuwarden loopt daarentegen soepel. We hebben het afgelopen jaar gebruikt om gegevens te verzamelen voor het indienen van de aanvragen voor de benodigde vergunningen. De aanvraag voor wijziging van bestemmingsplan (de molen wordt hoger ) is inmiddels ingediend en de gemeente heeft toegezegd de vergunning te verlenen. Eén dezer dagen ligt daartoe ook een formele aankondiging bij de provincie Fryslân. Dat daarop een afwijzing volgt is vrijwel zeker dus zal de gang naar de rechter vrijwel niet te vermijden zijn. Het zij zo. Het is niet onze keus.

De oude dorpsmolen draait nog prima. We kijken hoe ver we daarmee komen. Ondertussen draaien we mee in allerlei landelijke ontwikkelingen. Een daarvan betreft het voorbereiden van de mogelijkheid de stroom van de molen via het eigen dorpsnet aan de dorpsbewoners te leveren. Dat zou kunnen betekenen dat we zowel het tarief voor de dorpsbewoners laag kunnen houden als op de opbrengst van de molen kunnen verbeteren wat ook weer voordeel aan de dorpen brengt. Daadwerkelijk daar mee aan de gang gaan doen we echter pas als de nieuwe molen gebouwd kan worden. Jullie steun is daarbij nog steeds welkom en nodig!

Nieuwsgieren met beeld

Onlangs is Henk Vellinga geïnterviewd door Radio 1 en 4. Er is een compilatie gemaakt door Siep van Lingen.

 

De nieuwsgieren (Radio 1) in Reduzum

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft vorige week het rapport ‘Dorpsleven tussen stad en platteland’ gepubliceerd. Uiteraard werd ook Reduzum benaderd voor tekst en uitleg. Krimpt Reduzum? Op plekken zoals Reduzum weet men het tij te keren. Hoe doen ze dat toch? Beluister het fragment (+/- 15 minuten).