Verduurzaming in eigen hand

Dorpsmolen Reduzum wordt als voorbeeld genoemd door FUSE(  Flexibility Unleashing Sustainable Energy). Een denktank van vooraanstaande professionals die op persoonlijke titel werk maken van de energietransitie. Duurzame energie-technologie wordt in hoog tempo beter en goedkoper: het idee dat duurzame energie tot minder welvaart leidt, strookt niet langer met de feiten. Ook het maatschappelijk draagvlak neemt toe en lokale duurzame voorzieningen winnen snel terrein. Dorpsmolen Reduzum op pag. 36 t/m 39

Dorpsmolen januari 2017

Het is een geruime tijd windstil geweest ten aanzien van de nieuwe dorpsmolen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om een nieuwe dorpsmolen te realiseren. De vergunningsaanvraag is reeds ingediend bij de gemeente Leeuwarden. De gemeenteraad heeft zich eerder positief uitgesproken over het duurzame initiatief van de mûnestifting, een breed gedragen duurzaam initiatief voor en door de mienskip.

De vergunningsaanvraag zal binnenkort door de raad worden beoordeeld en hopelijk worden verleend. Vervolgens gaat de provincie Fryslân zich buigen over de dorpsmolen. Hopelijk gaat het de dorpsmolen voor de wind!

Mûnestifting