Inwoners Reduzum behalen op eigen kracht grote duurzaamheidsuccessen

Dat men in Reduzum e.o aan de weg timmert op het gebied van duurzaamheid, mienskip en leefbaarheid, daar twijfelt niemand aan. Al ruim 20 jaar is Reduzum het voorbeeld van de energietransitie op lokale schaal. Dat blijft niet onopgemerkt bij de regionale en landelijke media. Lees meer.

Dorpsmolen Reduzum in panel tijdens het Noordelijk Film Festival 2016

Tijdens het NFF 2016 (Noordelijk Film Festival) participeerden verschillende panelleden met o.a. Henk Vellinga (dorpsmolen Reduzum) in goed gevulde zaal van de Harmonie aan de discussie naar aanleiding van de film Onderstroom (Jeroen Hoogendoorn). Voor de discussie werd de film getoond aan het publiek.

 

paneldiscussie-onderstroom-nnf-16

Panelleden discussiëren tijdens het NNF

Onder leiding van Pier Vellinga (portefeuillehouder Klimaat en Water van de Waddenaccademie) is met verschillende panelleden, Isabella Diks (wethouder duurzaamheid gemeente Leeuwarden) Johannes Houtsma (Platform Duurzaam Fryslân), Albert Koers (Comité Hou Fryslân Mooi), Jeroen Hoogendoorn en Hans van der Werf (Fries Mileu Federatie) een discussie gevoerd. De discussie werd voornamelijk gevoerd over bijdrage van zonne- en windenergie aan het totaal van de energietransitie en de groeiende kloof tussen de politiek, het bedrijfsleven en de ‘mienskip’. Conclusie: vaak te veel over ons, zonder ons.
Lees meer

(vrij naar: http://www.waddenacademie.nl/nieuws)

Bekijk hier de Trailer van de de film ‘Onderstroom’