Reduzum wil maar mag geen grotere windmolen plaatsen

18/4/16: Eenvandaag

Meestal levert het veel protest op, de komst van een nieuwe windmolen. Maar in het Friese Reduzum zijn ze juist heel blij met hun ‘dorpsmolen’; en hier mag hij juist niet vervangen worden door een nieuwe, grotere versie.

De molen die er nu staat is na 22 jaar verouderd en kost meer dan dat hij oplevert. Alleen de provincie Friesland wil niet dat de molen vervangen wordt, omdat in het coalitieakkoord staat dat er alleen nog nieuwe molens geplaatst mogen worden als ze met meer exemplaren in een park staan. 

Ze mogen wel een molen plaatsten die even lang is als de Micon M700-225 die er nu staat, maar volgens de bewoners levert dat veel minder stroom dan de negen meter langere die ze graag willen. EenVandaag gaat langs bij de molen en spreekt met Henk Vellinga, voorzitter van de stichting die de molen beheert.

(bron: http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/66557/reduzum_wil_maar_mag_geen_grotere_windmolen_plaatsen)

 

eenvandaag

Werkbezoek FNP aan dorpsmolen Reduzum

Reduzum 5 april 2016

Met de (westelijke) wind in de rug arriveerde gedeputeerde Johannes Kramer (Fryske Nasjonale Partij) op de fiets bij de Blauwe Tent, kort daarna volgenden Corlienke de Jong en Klaas Fokkinga. Net na zevenen startte een open overleg tussen de FNP en de stichting doarpsmûne Reduzum over het vervangen van de huidige dorpsmolen.

De FNP is vóór ‘duurzame dorpen’ en waardeert het sympathieke idee van Reduzum om een dorpsmolen, zoals die nu is, te exploiteren. Iedereen is het er over eens dat de revenuen ten goede komen van de drie dorpen en daarmee de leefbaarheid binnen de dorpen kan worden verbeterd. De FNP maakte duidelijk dat zij windturbines op zee nastreven i.p.v op het vaste land. Dit is men overeengekomen bij het coalitie-akkoord. Van dit standpunt wil de FNP niet afwijken.

In de Blauwe Tent werd er een heldere uitleg gegeven over de ontwikkelingen die de afgelopen honderd jaar zich in Reduzum hebben voorgedaan. Hoe dominee Boers de alcohol te lijf ging en hoe de Redústers zich weten te organiseren ten behoeve het dorp in de vorm van een functionerend en doeltreffend zelfbestuur. Het exploiteren van een dorpsmolen is daarvan een voorbeeld. Van, voor en door het dorp! De dorpsmolen investeert in het dorp van informatieborden voor de Slachte tot de skoallebus van Reduzum, Friens Idaerd en Tzienserbuorren.

Provinsje Fryslân blokkeert het vervangen en verhogen met 9 meter van de huidige dorpsmolen. Wij hebben tijdens het gesprek aangegeven dat de door het FNP aangedragen alternatieven voor ons geen werkbare oplossing gaat opleveren en dus geen andere keus hebben dan de keuze voor de nieuwe molen voort te zetten.

Tijdens het ‘petear’ hebben we vrijuit van gedachten kunnen wisselen. Het verschil in opvatting van het wel of niet vervangen van de huidige dorpsmolen voor Reduzum en e.o blijft bestaan. Na anderhalf uur keerden FNP’ers huiswaarts, alvorens de windrichting werd vastgesteld aan de hand van de dorpsmolen.

Stichting dorpsmolen Reduzum

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen

De molenstichting heeft een informatieavond gehouden over het plaatsen van zonnepanelen.
Het verslag van deze voorlichtingsavond is terug te vinden in de Linepraat.

De volgende stap is dat er op verzoek een installateur van ASN te Dokkum bij u langs kan komen voor een vrijblijvend advies en offerte. Een aantal mensen heeft zich hier al voor opgegeven.

Diegene die zich nog niet heeft opgegeven maar wel interesse heeft kan zich aanmelden tot uiterlijk 10 april.

Dit kan bij één van de leden van de molenstichtring of  via het e-mail-adres info@dorpsmolen-reduzum.nl

De molenstichting

 

Verslag voorlichtingsavond:

Verslag voorlichtingsavond zonnepanelen