Kamervragen dorpsmolen Reduzum

Veel politieke partijen binnen de gemeente Leeuwarden en de provincie maken zich hard voor het vervangen van de dorpsmolen. In Den Haag zijn nu ook kamervragen gesteld over de dorpsmolen van Reduzum door Lutz Jacobi en Yasemin Çegerek. ‘Iedereen is voor deze windmolen, maar het provinciebestuur wil niet meewerken. Dat bedenk je toch niet?’, aldus Jacobi.

Liwadders.nl

/tweede kamer

Werkbezoek PvdD dorpsmolen Reduzum

Dinsdagavond 27 maart 2016 heeft een delegatie van de PvdD Fryslân een werkbezoek gebracht aan de dorpsmolen Reduzum. Wat speelt er in Reduzum en omstreken en hoe functioneert een dorpsmolen? Onder de ‘wjukken’ van de dorpsmolen en de prachtige ondergaande zon werden in de Blauwe Tent onder andere deze vragen beantwoord. Daarnaast werd gesproken over het ontstaan en het belang van ‘ús doarpsmûne’ voor de zusterdorpen Friens, Idaerd en Tzienserbuorren. De PvdD heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en complimenteerde de stichting met de inzet. Een initiatief vanuit en door de mienskip. Mei inoar en foar inoar! Doarpsmûne Reduzum kan ook rekenen op de steun van de PvdD! Volgend week mogen we de FNP verwelkomen.

Werkbezoek PvdD

Provinsje Fryslân komt in beweging

Afgelopen week werd de motie binnen de gemeente Leeuwarden al overtuigend aangenomen. Binnen de provinsje Fryslân gaat het vooralsnog iets minder soepel. Om een beeld te vormen over de laatste stand van zaken voor wat betreft de doarpsmûne kunt u de volgende link raadplegen:

Windmolen Reduzum verdeelt beleid van ‘stad’ en ‘provincie’ (bron: GrienLinks)

Trije doarpen en Ljouwert foar, provinsje yn beweging.

Ôfrûne moandei hat de gemeente Ljouwert de moasje oannaam, die yntsjinne is troch CDA, PAL Grien Links, Christen Unie D66 Feriene lofts en de PvdA. De provinsje hat hjoed yn Hjoed ek fan sich hearre litten.

Hjoed 23 maart 2016
Hjoed

Gemeente Leeuwarden steunt vervangen dorpsmolen Reduzum

Gisteravond is tijdens de raadsvergadering een motie ingediend door het CDA, Christen Unie, PvdA, D66, PAL/Groen Links en Verenigd Links. De motie is met 26 voor en 10 tegen aangenomen. Dit betekent dat de gemeente Leeuwarden het initiatief van Reduzum om de dorpsmolen te vervangen steunt!

Motie ingediend op 21 maart 2016

Motie ingediend op 21 maart 2016