Aanschaf zonnepanelen

dorpsmolen

De stichting Doarpsmûne Reduzum zou graag van de dorpsbewoners van Friens, Idaerd en Reduzum willen weten of er nog belangstelling is voor een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.

Bij voldoende aanmeldingen zullen wij een voorlichtingsavond organiseren. Indien nodig kunnen wij ook de inkoop van de zonnepanelen begeleiden.

Heb je belangstelling hiervoor, geef je dan vrijblijvend voor 1 januari 2016 op.

Dit kan bij één van de leden van de stichting of via ons mailadres: info@dorpsmolen-reduzum.nl

De klimaattop en de dorpsmolen

De klimaattop
Een manifestatie in Leeuwarden of in Amsterdam of lopend naar Parijs.
Ieder heeft zo zijn eigen wijze om zijn of haar bezorgdheid over de aantasting van het klimaat gestalte te geven.
Allemaal hopen we op een klimaattop in Parijs waar nu eens spijkers met koppen geslagen zullen worden en er echt gewerkt gaat worden aan een duurzame wereld.
De inwoners van Reduzum, Friens en Idaerd blijven ondertussen zelf actief hun bijdrage leveren aan die duurzame wereld.
Lees meer