Update ‘nieuwe molen’

Inwoners van Reduzum, Friens, Tsienzerbuorren en Idaerd,

 

Na onze ronde door de dorpen om de toezeggingen voor de financiering van de nieuwe molen te verzamelen is het stil geworden rond de dorpsmolen.
Het toegezegde  bedrag heeft onze verwachtingen ruim overtroffen en er komt nog steeds af en toe wat bij. De stand is nu al €384.000,- en er komt een toezegging aan die het bedrag vrijwel zeker over de €400.000,- zal stuwen.

Het wachten is nu echter op de provincie Fryslân. In december heeft Provinciale Staten ingestemd met het toestaan van nieuwe dorpsmolens. De nieuwe ploeg, die na de verkiezingen aantrad, denkt er echter anders over. We hebben ze al verzocht onze molen alsnog weer toe te laten en krijgen daarbij veel steun van diverse kanten. We voldoen vrijwel feilloos aan alle criteria die in het College-Akkoord staan genoemd voor ‘de ideale Mienskip’ die men nastreeft dus het moet lukken.

Ondertussen gaan we wel door met het invullen van de plannen al gaat dat in vakantietijd wel wat langzamer.
Zodra er weer wat te melden is, hoort u van ons!

 
De molengroep

Teller ‘nieuwe dorpsmolen’ op €384.000,-

Na alle huis-aan-huisbezoeken worden er per e-mail en persoonlijke benadering nog steeds toezeggingen gedaan voor de nieuwe dorpsmolen. Inmiddels is er ruim €384.000,- binnen aan toezeggingen uit de dorpen, Reduzum, Tsienzerbuorren Friens, Idaerd, en Aegum. Een fantastisch resultaat!

Heeft u ons gemist en wilt u alsnog een toezegging doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra