Geduld is een schone zaak

Het duurt en het duurt voordat de turbine definitief overgedragen kan worden aan de coöperatie. Oorspronkelijk stond de oplevering gepland voor 12 oktober, maar door verscheidende redenen (o.a gebrek aan wind in oktober en materiaalpech) is dat niet gehaald door onze turbineleverancier EWT. De tijd tikt gestaag door, maar het einde van de tunnel is bijna in zicht. De laatste kilometers van de marathon zijn het zwaarst.

De turbine heeft al een paar weken gedraaid en de 6 testen van EWT doorstaan, maar sinds gisteren (17/11) helaas weer uitgeschakeld. Liander belde de coöperatie met het vriendelijke verzoek om de turbine uit te schakelen en te wachten op het voltooien van de laatste opstarttest (reconnection after disconnection). De test moet worden uitgevoerd in opdracht van Liander door EWT. De turbine zal moeten draaien op minimaal 1/2 vermogen (>500kw) om vervolgens uitgeschakeld te worden. Daarna moet de turbine zichzelf weer opstarten. EWT had deze test nergens ter wereld uitgevoerd, maar blijkbaar moet dat wel in Reduzum. EWT heeft inmiddels de software aangepast en getest op een proefturbine in Flevoland. Maandag, als er voldoende wind staat, zal de test uitgevoerd worden. Indien de resultaten voor Liander bevredigend zijn, krijgt de coöperatie het laatste ‘groene’ vinkje. Essentieel voor het verdere vervolg.

Iedereen is gebaat bij een snel en adequaat optreden van EWT en Liander. Het is namelijk 1 minuut voor twaalf is omtrent het definitief vast te stellen PPA contract (contract om te mogen leveren). Dit moet geregeld worden voor 1 december 2022.

Sinds het ‘in bedrijf stellen’ (begin oktober) heeft de turbine heeft +/-170.000 kWh geproduceerd, dat is ongeveer de helft van de productie van de oude dorpsmolen in een jaar. De opgewekte kWh’s worden na het ‘groene vinkje’ van Liander en het aanmelden bij CertiQ verrekend met onze huidige afnemer(Windunie). Met een prijs van €0,14 per kWh is dat al een hele mooi start.

We vertrouwen er op dat onze partners de allerlaatste test snel kunnen afronden en Liander het groen vinkje snel doorvoert.

Oplevering dorpsmolen uitgesteld

Het is u ongetwijfeld de afgelopen tijd opgevallen dat de dorpsmolen af en toe uitgeschakeld is. Voordat de turbine kan worden opgeleverd worden er verschillende testen uitgevoerd door EWT. In totaal zijn er zes testen en een laatste test voor Liander. De overdracht zou op 13 oktober jl. al hebben plaatsgevonden, maar dat is helaas niet gelukt. Voor bepaalde testen heeft EWT echt wind nodig. In de maand oktober heeft de wind het grotendeels laten afweten.

Kabelbreuk bij ovonde Raerd

Eergisteren kampte Reduzum en Raerd met een stroomstoring. Liander gaat vandaag de nieuwe kabel, die onder de ovonde ligt, lassen aan de bestaande 10kv kabel. Zo lang dat niet is opgelost, mag de turbine niet terugleveren. We hopen dat Liander spoedig de herstelwerkzaamheden kan uitvoeren, zodat de turbine weer kan worden opgestart. Vervolgens kan EWT de laatste testen uitvoeren voordat EWT de turbine kan overdragen aan de coöperatie. In het vervolg zou het fijn zijn als Liander de coöperatie informeert over stroomuitval en werkzaamheden. Liander acht dat waarschijnlijk niet nodig of ze zijn het simpelweg vergeten…

‘Open’ Energiedag zaterdag 17 september

De landelijke ‘Open’ Energiedag 2022 is op zaterdag 17 september. Op tientallen locaties kunnen burgers dan met eigen ogen de energietransitie in werking zien. Zo ook bij de dorpsmolen in Reduzum. Deze zaterdag in september wordt het bouwterrein opgesteld voor het publiek. Tussen 10.00-14.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen bij de turbine in aanbouw! Graag vooraf aanmelden via deze link.
Betonstorten van de fundering van de nieuwe Doarpsmûne (Foto: Siep van Lingen).

Liander stelt werkzaamheden uit

Vrijdag 17 juni heeft Liander te kennen gegeven de geplande werkzaamheden die in week 27 t/m 29 zouden gaan plaatsvinden te verplaatsen naar week 34 en week 35 (week na de bouwvak). In week 35 wordt de aansluiting opgeleverd. In eerste instantie stond week 27 al vast sinds september 2021, maar door personeelstekorten, aanvoer van materialen etc. moet Liander noodgedwongen de werkzaamheden verplaatsen, aldus Liander. De planning voor de nieuwe dorpsmolen is krap en kent alleen nog ruimte in week 34 en week 35.

De coöperatie heeft Liander dinsdag 21 juni 2022 gevraagd om de aangepaste planning schriftelijk te bevestigen. Tot op heden heeft de cooperatie de bevestiging nog niet ontvangen. De overige werkzaamheden verlopen exact volgens planning (de complete planning van de nieuwe dorpsmolen is rondom Liander gepland). Westra Infra B.V zal de werkzaamhden van week 34 en 35 naar voor halen om zo Liander niet voor de voeten te lopen.

Indien de Liander niet een officiele schriftelijke bevestiging kan/wil afgeven, dan moet de cooperatie zich gaan buigen over eventuele vervolgstappen. Hierbij kan de coöperatie jullie hulp dan ook goed gebruiken.

Liander

Overweegt u glasvezel?

In Reduzum en Idaerd wordt, bij voldoende aanmeldingen (20% van de huishoudens), in 2023 een glasvezelnetwerk aangelegd. Doarpsmûne Reduzum is voor toekomstbestendig internet. Indien u zich aanmeldt bij Caiway of Delta ontvangt u zelf €25,- en het dorp ontvangt €50,- per aangemeld huishouden. Het bedrag dat het dorp ten goede komt, kunnen we samen besteden aan een leuk initiatief. Ideeën kunt u insturen naar: info@dorpsmolen-reduzum.nl

Mocht u Delta of Caiway overwegen, meld u dan aan voor 27 april via de onderstaande link:

Delta: http://aklam.io/yciHjR

Caiway: http://aklam.io/8woxZh

U kunt deze link gerust delen in de buurt App.