Artikelen door dorpsmolen

De molen, daar hoor je niks meer van.

Het is stil rond de molen. We hebben met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd als lening. Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan. Ook wij, bestuurders van de stifting, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden. Maar zo werkt het helaas niet. Er is al veel […]

Huis-aan-huis bezoeken nieuwe dorpsmolen afgerond

Inwoners van Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum, De afgelopen weken zijn we zoveel mogelijk bij jullie ieder persoonlijk aan de deur geweest om te vragen of jullie ons ook geld wilden lenen voor de nieuwe dorpsmolen. We troffen niet ieder thuis en niet ieder is in de gelegenheid ons geld te lenen of wilde dat […]

Informatieavond nieuwe dorpsmolen 22 augustus

Donderdagavond a.s wordt ‘de stand van zaken’ omtrent de nieuwe dorpsmolen toegelicht tijdens een informatieavond in Cafe bar de Welp, aanvang 20.00 uur. Na afloop kunt u bestuursleden van de molenstichting benaderen voor vragen omtrent de nieuwe dorpsmolen. De komende weken gaan de bestuursleden van de dorpsmolen deur-aan-deur om het invulformulier op te halen. U […]

Nije Doarpsmûne

Onlangs heeft u een brief in de brievenbus van de molenstichting mogen ontvangen. Wilt u deelnemen? Zie de onderstaande pdf bestanden. Brief inwoners Invulformulier