Artikelen door dorpsmolen

Iepeningsfeest Doarpsmûne Reduzum 20 maaie 2023

20 mei wordt het openingsfeest van de dorpsmolen Reduzum gevierd. Na jarenlange voorbereiding is in het laatste kwartaal van 2022 de nieuwe dorpsmolen gerealiseerd aan de Overijsselsestraatweg.  Een historisch moment dat de coöperatie Doarpsmûne graag met alle inwoners van ‘de Trije doarpen’ (Reduzum, Friens en Idaerd) leden van de coöperatie en genodigden wil vieren. Samen […]

Oplevering doarpsmûne Reduzum

Vorige week is de dorpsmolen overgedragen aan de coöperatie. Dit betekent dat de turbine vanaf nu geëxploiteerd wordt door de 540 huishoudens. Bij EWT liggen er nog een paar opleverpunten op tafel. Zo zal de turbine op een tweetal punten vergeleken worden met de buurtmolen van Tzum (pieptoon uit de turbine + zoemend geluid bij […]

Oplevering dorpsmolen uitgesteld

Het is u ongetwijfeld de afgelopen tijd opgevallen dat de dorpsmolen af en toe uitgeschakeld is. Voordat de turbine kan worden opgeleverd worden er verschillende testen uitgevoerd door EWT. In totaal zijn er zes testen en een laatste test voor Liander. De overdracht zou op 13 oktober jl. al hebben plaatsgevonden, maar dat is helaas […]