Nieuwsbrief maart 2022

Na een intense klus, 540 enveloppen vouwen en bezorgen, is het ledencontract onlangs
bij de leden bezorgd ten behoeve van uw eigen administratie. Bij een verhuizing kunt u
lid blijven van de coöperatie nadat u een adreswijziging heeft doorgegeven aan het
secretariaat (info@dorpsmolen-reduzum.nl o.v.v. adreswijziging).