Oproep leden en geïnteresseerden

Beste lid van de coöperatie/geïnteresseerde,

Om onze uitnodiging aan Liander kracht bij te zetten, willen wij u vragen om een brief te sturen naar de directie van Liander. Het betreft ‘een voorbeeldbrief’ die u eventueel zelf kunt aanpassen en ondertekenen. Het adres staat vermeld in de brief.

Hier kunt u de voorbeeld downloaden.