Update doarpsmûne mei 2020

Na maanden hard werken is er eindelijk resultaat. Alle vergunningen zijn binnen en alle procedures zijn doorlopen en als sluitsteen van deze spreekwoordelijke piramide is de subsidieaanvraag 16 mei jl. ingediend. De toekenning kan 3 tot 6 maanden duren maar eigenlijk zou de molen ons op dat punt niet meer kunnen ontgaan.

Met de toekenning van de subsidieaanvraag is het mogelijk om als coöperatie jaarlijks ongeveer 25000 euro in de Mienskip en het verenigingsleven te investeren. Echter om maximaal te kunnen profiteren is het nodig dat ieder huishouden lid wordt van deze coöperatie en zo kan meebeslissen aan welke doelen de opbrengst kan worden toegekend. 

De lidmaatschapskosten voor de coöperatie hiervan zijn eenmalig 5 euro.

Op dit moment zijn we druk bezig om alle verenigingen te benaderen en om buurtambassadeurs te ‘ronselen’ die de komende weken elk adres in de drie dorpen zullen voorzien van informatie en eventuele vragen die men heeft kunnen beantwoorden. Mensen die in 2019 een toezegging hebben gedaan, krijgen een brief om aan te geven in hoeverre ze hun eerder gedane toezegging willen waarmaken. Ook vragen wij deze personen om het aanmeldformulier (lidmaatschap coöperatie) in te vullen. Dat kan ook digitaal, hier vind je de link naar het digitale formulier.

Dan moet het mogelijk zijn van de 550 huizen die er in de drie dorpen staan er minimaal 500 lid te maken van de coöperatie. Hier vind je alvast alle informatie omtrent het lidmaatschap.

Wij zijn van mening dat nu de laatste hobbels genomen zijn dat er eind 2022 een nieuwe windmolen staat op de plek van de oude.

Het bestuur van de dorpsmolen.