Bijeenkomst ‘vervangen’ windturbune

Vrijdagavond 27 februari heeft een bijeenkomst van de ‘Stifting wynmûne Reduzum’ plaatsgevonden in Cafe Bar de Welp over het vervangen van de huidige dorpsmolen. Onder belangstelling van een kleine groep dorpsgenoten werd de stand van zaken omtrent het vernieuwen van de dorpsmolen besproken.

De nieuwe windturbine, een Enercon E44 die ook in op het westelijke industrieterrein van Leeuwarden staan, zal de complete energiebehoefte van de ‘trije doarpen’ dekken. Belangstellenden hebben inhoudelijk vragen kunnen stellen over de nieuwe turbine. Er werd een breed scala aan vragen gesteld over o.a. de lusten en de lasten van de dorpsmolen.

Zoals het er nu voor staat, zal ‘de stifting’ haar plannen de komende maanden verder uitwerken. Als het mee zit kunt u de komende periode een folder in de brievenbus verwachten waarop wordt uitgelegd hoe u kunt participeren in de nieuwe turbine. Vervolgens komen de bestuursleden bij u aan de deur om te inventariseren of u wilt participeren en vragen te beantwoorden omtrent de nieuwe dorpsmolen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd een bestuurslid benaderen.
Bekijk de TV reportage van Omrop Fryslân