BREAKING NEWS

Er is een hele reële kans om samen met jullie een nieuwe dorpsmolen te realiseren. Het afgelopen halfjaar waren de pijlen gericht op een gereviseerde turbine, maar sinds 3 maart is er een definitief een beter alternatief. De SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) is vastgesteld in de Staatscourant. Het grote voordeel van deze regeling is dat we de komende 15 jaar gegarandeerd substantieel inkomsten kunnen genereren voor ons eigen omgeving! We kunnen echter niet zonder jullie hulp. We hebben 500 deelnemers nodig voor de coöperatie. Het bestuur bereidt op dit moment de aanvraag voor (alle signalen moeten op groen staan), zodat de aanvraag kan worden ingediend. Binnenkort zullen we meer informatie met jullie delen omtrent de ledenwerving van de coöperatie. Kunnen we rekenen op jullie steun?

In het PDF-bestand meer informatie.