De dorpsmolen van Reduzum, de bekendste van Nederland, wordt vaal als voorbeeld gebruikt. Lees meer.