Zienswijze ingediend door dorpsmolen Reduzum

De provincie is bezig haar nieuwe beleid op het gebied van windmolens vast te stellen. Bijgaande zienswijze hebben wij, het bestuur van Stifting Doarpsmûne Reduzum, bij de provincie ingediend :Onze nieuwe dorpsmolen past zonder meer in dat beleid. De vergunning die we al een tijdje geleden hebben gekregen laat dat ook zien.

Toch zijn we niet echt gelukkig met het beleidsvoorstel van Gedeputeerde Staten van Fryslân .
Ogenschijnlijk geeft het meer ruimte aan ook andere dorpsmolens om ons voorbeeld te volgen en ook aan boeren die door een klein molentje op hun erf hun bijdrage aan de duurzaamheid kunnen vergroten.
Door de randvoorwaarden die men er aan verbind zal echter de deur voor dorpsmolens maar ook voor coöperaties die zonnepanelen op daken van bedrijven en boerderijen willen combineren met kleine molentjes weer volledig op slot gaan.
Wij weten hoe frustrerend het is om goeie plannen te hebben, volledig geaccepteerd door je dorp, maar steeds te stuiten op een ‘nee van de provincie.
Misschien kunnen met onze adviezen aan GS bereiken dat we voor anderen die frustratie voorkomen.
Maar ook dat we Gedeputeerde Staten helpen in het maken van de juiste keuzes voor een duurzamer Fryslân.