De molen, daar hoor je niks meer van.

Het is stil rond de molen. We hebben met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd als lening. Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan. Ook wij, bestuurders van de stifting, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden. Maar zo werkt het helaas niet. Er is al veel geregeld de afgelopen tijd.

 • De vergunning hebben we al.
 • De eigenaar van de grond en de gebruiker hebben hun medewerking toegezegd.
 • De notaris heeft jullie toezeggingen aan geld keurig geregistreerd en geaccordeerd.
 • Liander, de netbeheerder, heeft in principe ja gezegd tegen de aansluiting van de nieuwe molen.
 • Heel veel grote en kleine dingen zijn geregeld en/of in gang gezet.
 • Met de molenfabrikant hebben we diverse dagen om de tafel gezeten om alle onderdelen van het
  contract met elkaar door te nemen. Ruim 500 bladzijden met gegevens en voorwaarden is een hele
  klus maar we bespreken alles om later zeker te zijn dat we geen negatieve verrassingen tegen
  komen. Die gesprekken gaan overigens in goede harmonie en hopen we snel af te ronden.
 • Het grootste punt waarop we wachten is de SDE+.
  De aanvraag voor SDE+ subsidie is ingediend maar we moeten nog een aantal weken wachten op
  de acceptatie. Deze acceptatie is namelijk erg belangrijk. De SDE+ geeft 15 jaar lang een aanvulling op de prijs die we krijgen voor elke kWh die we opwekken en verkopen. Als we de situatie op dit moment als voorbeeld nemen geeft dat het volgende resultaat. De verkoopprijs van stroom is ongeveer 4 cent per kWh. De SDE zou dit aanvullen tot 5,8 cent.
  Als de wind waait zoals verwacht, betekent dat een gegarandeerd inkomen en daarmee de zekerheid dat we de molen terug verdienen, de €800.000,- inclusief de rente kunnen terugbetalen en na een aantal jaren weer kunnen investeren in plannen in de dorpen.
dorpsmolen

Het wachten op de goedkeur is dus het inbouwen van de zekerheid die we graag hebben. De planning daarna is dat als de goedkeur er is de nieuwe molen wordt gemaakt en gebouwd in 11 maand en draait voor eind 2020.
Nog even nagelbijten dus.

De stifting Doarpsmûne Reduzum