Huis-aan-huis bezoeken nieuwe dorpsmolen afgerond

Inwoners van Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum,

De afgelopen weken zijn we zoveel mogelijk bij jullie ieder persoonlijk aan de deur geweest om te vragen of jullie ons ook geld wilden lenen voor de nieuwe dorpsmolen.
We troffen niet ieder thuis en niet ieder is in de gelegenheid ons geld te lenen of wilde dat niet.

De reacties waren echter overwegend erg positief en de opbrengst aan toegezegde leningen is overweldigend.
Jullie zijn bereid om € 677.000,- in de dorpsmolen te investeren.

De eerdere toezeggingen van 5 jaar terug zijn dus met ruim 50% overtroffen. Dank voor dit vertrouwen.
Met dit bedrag als uitgangspunt kunnen we onze pogingen subsidie te verkrijgen en verdere leningen te krijgen met vertrouwen ingaan.

We houden jullie geïnformeerd over het vervolg.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Molenstifting

PS Het bezoeken van iedereen was een hele klus en misschien hebben we per ongeluk mensen over geslagen.
Onze excuses daarvoor.