De dorpsmolen een stap dichterbij

Dinsdag 18 juni 2019 is er een provinciaal coalitieakkoord gepresenteerd over hoe Provinciale Staten de komende 4 jaar op
diverse terreinen de provincie gaat besturen. Een akkoord dat op diverse punten een positieve benadering uitstraalt.
Uiteraard waren wij vooral geïnteresseerd in de benadering van de nieuwe coalitie van onze dorsmolen.
Omdat er nog in de Staten over gestemd moet benaderen we alles nog even voorzichtig, dat kan nog een probleem
geven al gaat in de politiek bijna niemand daar van uit.

In het akkoord staat het duidelijk dat een dorpsmolen mits niet hoger dan in totaal 100 meter. Dat de opbrengst van
de molen ook voor het dorp moet zijn is een toegift die wij al 25 jaar invullen. We mogen dus eindelijk de nieuwe molen bouwen van de provincie.

Hoe nu verder?
Als eerste komen we weer bij jullie langs. Vijf jaar terug hebben we jullie gevraagd of jullie ons net als bij de
“oude” molen weer geld wilden lenen voor 10 jaar om de molen mee te bekostigen. De reactie was toen voor ons
als bestuur een geweldige steun in de rug. Er werd 400.000 Euro toegezegd door de bewoners van Friens, Idaerd en
Reduzum. Omdat er in vijf jaar tijd van alles veranderen kan en er mensen zijn verhuisd of persoonlijke
omstandigheden zijn veranderd willen we graag jullie dezelfde vraag nog een keer stellen in de hoop dat jullie het
resultaat kunnen bevestigen en er wellicht meer mensen aanhaken.
Nadrukkelijk willen wij daarbij aangeven dat we nog niet het geld zelf komen ophalen. We komen pas om geld als
we alle zeker hebben gesteld (vergunningen, subsidie, nieuwe afspraken met de leverancier van de molen enz.).
Doel is dus alleen ons zekerheid geven dat na 5 jaar wachten we nog op jullie kunnen rekenen.
De toezeggingen in gegevens zullen om jullie privacy te waarborgen aan een notaris ter bewaring worden
overhandigd en het totaal wordt door ons alleen gebruikt voor onderhandeling met een bank en met de leverancier.

De aanvullende plannen
We hebben grootse plannen, die verder gaan dan alleen de molen vervangen, zoals we ook al diverse keren hebben
aangegeven.
Het meest ideale doel is de stroom die we met de molen opwekken aan de inwoners van de dorpen tegen een
gunstig tarief te leveren en zo de kringloop te sluiten. Dat moet zonder het risico dat we met z’n allen ooit eens
zonder stroom komen te staan. Daarvoor zijn goeie afspraken nodig met de netbeheerder maar ook andere neuzen
moeten dezelfde kant opstaan. Wellicht kunnen we een proefproject worden.
We moeten kijken of we kunnen aanhaken aan een experimentenregeling van Den Haag.
Daarvoor hebben we de komende periode de tijd om alles te onderzoeken terwijl de realisatie van de nieuwe molen
gewoon door kan gaan.
Om ten alle tijde stroom tegen een goed tarief kwijt te kunnen onderzoeken we ook het aanschaffen van een
grote ‘accu installatie’ om als de molen meer levert dan er vraag is de stroom tijdelijk op te slaan.
De combinatie van beide zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
We informeren jullie zo vaak als mogelijk over de stand van zaken en uiteraard is altijd het laatste woord over
zoiets aan de inwoners van de dorpen.

De hobbels die te nemen zijn
Los van de aanvullende plannen zijn er genoeg dingen die geregeld moeten worden en de realisatie van de molen
kunnen dwarsbomen of zelfs verhinderen.
De grootste is wel dat de subsidie volgend jaar verder om laag gaat. We moeten dus dit jaar subsidie aanvragen en
toegewezen krijgen omdat het niet zeker is of de subsidie volgend jaar wel toereikend is.
Verder zijn daar de kosten die opnieuw moeten worden bekeken.
Maar ook de vergunningen moeten worden verleend.
Kortom, we hebben het best wel druk de komende tijd maar gaan er nu vol enthousiasme met jullie steun tegen aan.
Zo veel mogelijk houden we jullie geïnformeerd.

Mochten er mensen zijn die met raad en daad bij willen staan dan horen we het graag

Stifting Doarpsmûne Reduzum
voor deze
Henk Vellinga