Mag de nieuwe dorpsmolen wel of niet?

Op 30 April jl. hebben 4 bestuursleden van het molenbestuur een zitting bijgewoond van de Raad van State in Den Haag.
Het ging om een zitting waarin de Raad van State de betrokken partijen (gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslân en stichting dorpsmolen Reduzum) uitnodigt meer informatie te geven over hun conflict.
Zoals jullie je wellicht herinneren heeft de gemeente Leeuwarden in oktober 2018 bezwaar gemaakt tegen het feit dat de provincie Fryslân onze dorpsmolen heeft afgewezen en de rechter de provincie gelijk had gegeven.

De Raad van State buigt zich nu over dat probleem en zal daarover ergens medio juni een uitspraak doen.
De artikelen in de Leeuwarder Courant en op de Omrop Fryslân gaven de indruk dat de provincie weer onze molen had afgewezen, maar dit is gewoon het vervolg op het oude verhaal.
Een ander spoor is dat door de verkiezingen van de Provincie Staten er straks nieuwe gedeputeerden zitten met een ander programma en wellicht via die weg de dorpsmolen wel zal mogen, maar ook de onderhandelingen daarover lopen nog.

De stand van zaken is nu:
– De Raad van Staten beslist nu medio juni of de dorpsmolen wel of niet mag en wellicht wat de randvoorwaarden zijn.
– De nieuwe leden van de Provinciale Staten onderhandelen over een nieuwe coalitie en onderdeel daarvan is het toestaan van onze molen. Ook dat kan nog wel eens 6 weken duren.

Even geduld dus nog!

Stifting Doarpsmûne Reduzum