Dorpsmolens?

Het opstellen van een enquête is moeilijk. Het trekken van conclusies eruit nog veel moeilijker.
In de Leeuwarder Courant van 9 maart stond een artikel over het onderzoek naar o.a. de mening van de Friezen over windmolens.De conclusie luidt dat 52% wel windmolens wil maar slechts 32% wil een dorpsmolen.

Op zich is volgens ons 32% geen slechte score maar verder lezen van het artikel roept toch wat vragen op.
De nader uitgewerkte keuze blijkt dat 32% voor dorpsmolens is en 48% procent voor clusters maar de vraag of ze die bij hun dorp willen is kennelijk niet gesteld.
De verantwoordelijke voor de enquête veronderstelt dat dan de meesten zullen kiezen voor ” niet in mijn achtertuin”.

De dorpsmolen zoals Reduzum, Friens en Idaerd hem al 25 jaar exploiteren staat dicht bij Reduzum, “in de achtertuin” min of meer dus.
Niet alleen wekte ze al die jaren duurzame stroom op, ook werd de opbrengst (al bijna € 100.000.- ) besteed aan het verbeteren van de leefbaarheid in de drie dorpen.
Als in de enquête dat laatste als omschrijving was vermeldt zou het percentage voor dorpsmolens wellicht meer als die 32 % worden.

Uit onze contacten met diverse politieke partijen krijgen wij het gevoel dat velen onze molen hebben gekozen als voorbeeld bij het opnemen van het begrip dorpsmolen in hun programma.
Dat niet elk dorp een eigen dorpsmolen kan en/of wil realiseren zal ook duidelijk zijn. Dat waar dat kan en het dorp er voor voelt de mogelijkheid open staat is genoeg.
Daarmee wijken de partijen dus minder af van hun kiezers als in het artikel wordt verondersteld.
Wellicht een idee voor het Fries Sociaal Planbureau om nog een enquête te doen en dan de informatie over de onderwerpen wat meer uit te breiden?
Wij danken in ieder geval de partijen die onze dorpsmolen steunen in hun programma daarvoor.

Er zijn voor Fryslân natuurlijk belangrijker dingen dan de dorpsmolen van een paar kleine dorpjes.
Dat 58 % kiest voor duurzaamheid is bijvoorbeeld verheugend.
Als Reduzum, Friens en Idaerd daarin hun bijdrage kunnen leveren met een nieuwe dorpsmolen en de vele zonnepanelen op onze daken zijn voor ons deze verkiezingen geslaagd.

Henk Vellinga
voorzitter Stifting Doarpsmûne Reduzum