Update doarpsmûne Reduzum september 2018

Begin september kregen we het bericht dat de rechter de eis van de gemeente, dat de provincie de nieuwe windmolen zou moeten toestaan, had afgewezen. Hoewel het toch weer een terugslag is hadden we er eigenlijk al rekening mee gehouden. Hoe nu verder?

Opgeven en de dorpsmolen stilzetten of verder strijden en de mogelijkheden op een rij zetten? Die vraag werd direct nadat het vonnis bekend werd ook in het dorp regelmatig aan ons gesteld, eigenlijk met als ondertoon “jullie geven toch zeker niet op?”  We hebben unaniem hebben besloten, zolang we jullie steun hebben, niet op te geven. Maar hoe gaat het nu verder ? We hebben nog steeds de volledige steun van de gemeente Leeuwarden. Die bekijkt op dit moment de mogelijkheden van een beroep tegen het vonnis. Ook kijkt men naar andere manieren om de vergunningsverlening vlot te trekken. Hoe een en ander uitwerkt moeten we nog even afwachten. Elke mogelijkheid kost uiteraard tijd. De snelste methode blijft nog steeds dat de provincie haar verzet tegen de molen op geeft. De kans daarop wordt daarop groter omdat nieuwe staten-verkiezingen naderen en partijen hebben aangegeven hun standpunt wel eens zouden kunnen veranderen. We hadden altijd al de steun van vrijwel de gehele oppositie maar daar voegen zich wellicht een aantal coalitiepartijen bij. Zo heeft het CDA het in haar nieuwe programma opgenomen en heeft de SP steeds tegen over ons haar spijt betuigd dat ze deze periode ‘nee’ hebben gezegd tegen de dorpsmolen. Of ze dat doen is natuurlijk nog even afwachten.

Onze uitgangspunten daarbij zullen we goed in het oog moeten houden.

Het moet kunnen. We zullen het financieel rendement van de molen goed in de gaten moeten houden. We zullen alles nog eens op een rij zetten en wellicht ook aan jullie vragen of de toezegging van een tijd terug gestand kan worden gedaan. Dat daarbij voor de een het wat minder wordt en misschien anderen wat meer kunnen missen zal duidelijk zijn, als het totaal maar ongeveer gelijk is.
De subsidie . Elk jaar verandert de hoogte en de vorm van de subsidie . We zullen dat goed in de gaten moeten houden inclusief de vorm waarin die subsidie beschikbaar is.
De techniek. We kijken voortdurend rond op de markt en zien veel nieuwe dingen voorbij komen. Tot nu toe is onze keuze voor de windturbine de beste voor zover we kunnen beoordelen. Wel kijken we met argusogen naar ontwikkelingen op het gebied van tijdelijke opslag van energie bij de molen zodat we de perioden van te veel stroom en perioden met te weinig stroom kunnen opvangen. Doel daarbij is stroom direct aan onze eigen mensen te leveren, maar daar over later meer.

Samengevat. We gaan door met jullie steun. Hoe we dat doen is nog onderwerp van studie en overleg en wellicht zelfs stemgedrag van jullie bij de verkiezingen. We houden jullie op de hoogte.