Drie nieuwe borden op het terras van de Blauwe Tent

Reduzum in de grijze oudheid, de prachtige weidse omgeving van Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum en de Blauwe Tent met daartegenover de Doarpsmûne. Ze stonden de afgelopen tijd volop in de belangstelling.
Oeds kwam fan Fierwei thus  na een oorlog tegen Troje en beleefde onderweg vele avonturen voor hij na lange tijd weer rust vond
in zichzelf en zijn eigen mooie omgeving. In het radioprogramma Bureau de Vries van de Omrop kwam deze week naast Oeds ook een stuk recentere geschiedenis van Reduzum aan de orde:
Het begin van de vorige eeuw met zijn armoe, ongelijkheid en sociale onrust en de daaruit voortvloeiende drankellende.
In de vorm van een verhaal over de toenmalige dominee van Reduzum Dominee Boers en zijn strijde tegen het onrecht.
Een van de resultaten was de Blauwe Tent, een café waar geen alcohol geschonken mocht worden en nu na ruim meer als 100 jaar nog steeds geen druppel alcohol te krijgen is.

Een crew van 200 vrijwilligers uit de dorpen zorgde onder de hoede van enkele professionals voor het succesvol neerzetten van het verhaal van Oeds.

We hebben het geluk dat een van de tot de verbeelding sprekende spelers uit het verhaal, de heks Kirkje, bereid gevonden is om de borden te onthullen bij de Blauwe Tent die informatie geven over het dorp en zijn omgeving en over een ander aspect van de Mienskip, de dorpsmolen.