Wintertijd, meer wind minder zon.

Zondag 29 oktober werd de klok een uur teruggedraaid. Wintertijd! En dat betekent kortere dagen! In oktober heeft de dorpsmolen 51.168 kWh ‘mienskipsenerzjy’ geleverd. Twee maal zoveel dan oktober 2016. Vierentwintig dagen een westelijke windrichting met een gemiddelde van 6 meter per seconde. Op 5 oktober uitschieters naar 20 meter per seconde, de oktoberstorm.

De zon liet het in oktober een beetje afweten. Er werd minder stroom geproduceerd door de zonnepanelen ten opzichte van oktober 2016.  16.945 kWh werd er opgewekt terwijl dat in het voorjaar (mei) wel kan oplopen tot 60.000 kWh.

Concreet betekent dat er de afgelopen maand fictief bijna 24 huishoudens voor een jaar lang van energie (elektriciteit) zijn voorzien. In de zomer meer zonne-energie en in de wintermaanden beduidend meer windenergie. De dorpsmolen en de zonnepanelen vullen elkaar in de seizoenen prima aan. Voor november minder zonne-uren, maar meer wind!