De meeste Reduzumers zien vooral voordelen van hun windmolen

In stik yn it Frysk deiblêd fan ôfrûne moandei 19 juny.

FRD De meeste Reduzumers zien vooral voordelen van hun windmolen