Update dorpsmolen

Gisteren verscheen er een bericht in de media dat de Gedeputeerde Staten definitief besloten heeft dat de dorpsmolen niet vervangen mag worden. De gemeente Leeuwarden, die de dorpsmolen een warm hart toedraagt, zal zich beraden op het vervolg. Wij gaan er vanuit dat het verhaal verder loopt via de Raad van State.  Het kan toch niet zo zijn dat de beroemdste dorpsmolen van Nederland, het ultieme voorbeeld van Mienskip, geen kans van slagen heeft?