Verduurzaming in eigen hand

Dorpsmolen Reduzum wordt als voorbeeld genoemd door FUSE(  Flexibility Unleashing Sustainable Energy). Een denktank van vooraanstaande professionals die op persoonlijke titel werk maken van de energietransitie. Duurzame energie-technologie wordt in hoog tempo beter en goedkoper: het idee dat duurzame energie tot minder welvaart leidt, strookt niet langer met de feiten. Ook het maatschappelijk draagvlak neemt toe en lokale duurzame voorzieningen winnen snel terrein. Dorpsmolen Reduzum op pag. 36 t/m 39