Dorpsmolen januari 2017

Het is een geruime tijd windstil geweest ten aanzien van de nieuwe dorpsmolen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om een nieuwe dorpsmolen te realiseren. De vergunningsaanvraag is reeds ingediend bij de gemeente Leeuwarden. De gemeenteraad heeft zich eerder positief uitgesproken over het duurzame initiatief van de mûnestifting, een breed gedragen duurzaam initiatief voor en door de mienskip.

De vergunningsaanvraag zal binnenkort door de raad worden beoordeeld en hopelijk worden verleend. Vervolgens gaat de provincie Fryslân zich buigen over de dorpsmolen. Hopelijk gaat het de dorpsmolen voor de wind!

Mûnestifting