Provinsje Fryslân komt in beweging

Afgelopen week werd de motie binnen de gemeente Leeuwarden al overtuigend aangenomen. Binnen de provinsje Fryslân gaat het vooralsnog iets minder soepel. Om een beeld te vormen over de laatste stand van zaken voor wat betreft de doarpsmûne kunt u de volgende link raadplegen:

Windmolen Reduzum verdeelt beleid van ‘stad’ en ‘provincie’ (bron: GrienLinks)