LC 9/3/2016: Redúster mûne stien yn’e fiver provinsje

Hjoed in stik yn de Ljouwert krante oer de doarpsmûne. De Ljouwerter polityk stipet ‘ús mûne’ folsein. Op Twitter binne we hast ’trending topic’.

 

LC 9 maart 2016

LC 9 maart 2016

 

Redúster doarpsmûne