Omgevingsvergunning aangevraagd

Het is al weer enige tijd geleden dat we bij u aan de deur zijn geweest voor eventuele participatie in de nieuwe dorpsmolen. Het plan om de huidige dorpsmolen te vervangen krijgt gestaag body. De omgevingsvergunning voor de nieuw te realiseren doarpsmûne aan de Overijsselseweg wordt bij de gemeente Leeuwarden aangevraagd (Huis aan Huis, 2 maart 2016). We houden u op de hoogte!

IMG_0348