Duitse studente onderzoekt opwekking lokale duurzame energie Reduzum

´Samen´,´ innovatief´, ’dat kunnen we’ zijn de steekwoorden die mij van de interviews van zaterdag 9 januari het meest zijn bij gebleven. Voor mijn afstudeerscriptie aan de Wageningen universiteit heb ik contact opgenomen met de stichting Doarpsmûne Reduzum om te onderzoeken hoe de Stichting, als één voorbeeld van hoe mensen samen duurzame energie opwekken, georganiseerd is. Hiervoor ben ik in gesprek gegaan met drie bestuursleden.

Huidige dorpsmolen

Mijn eerste indruk is dat, anders dan bij veel andere energieprojecten, de Stichting één van de onderdelen van de dorpsstructuur is. Het is hier essentieel dat je als stichting om het welzijn van het dorp geeft en je je daarvoor inzet. In tegenstelling tot andere duurzame energieprojecten profiteren hier niet alleen degenen die investeren. Het motto is niet “méér, méér, méér” maar er wordt goed nagedacht over hoe je de winst het verstandigst in kunt zetten om een levendige dorpsgemeenschap van de drie dorp Reduzum, Friens en Idaerd te behouden. Ik vond het spannend om te horen dat er plekken bestaan waar duurzaam niet alleen als het gebruik van hernieuwbare energie wordt opgevat, maar ook als goed voor en passend bij de samenleving. Dat werd tijdens mijn opleiding niet voldoende belicht.

 

Ik zag dat ondanks het feit dat het besturen van zo’n stichting tijd en moeite kost, de geïnterviewden enthousiast ervan worden om over hun inzet te vertellen en dat zij er helemaal achter staan. Zij zijn bereid om hun tijd en kennis te delen en weten ook andere kennis binnen het dorp te vinden.

Charlotte Walther

Ik weet nog niet wat voor andere projecten ik tijdens mijn onderzoek ga tegen komen maar ik weet nu al dat de Stichting Doarpsmûne Reduzum hoog gaat scoren op gemeenschap (Mienskip). Ik duim met jullie mee voor de nieuwe molen!

 

 

 

Charlotte Walther, MSc student Urban Environmental Managemet, Wageningen Universiteit