De klimaattop en de dorpsmolen

De klimaattop
Een manifestatie in Leeuwarden of in Amsterdam of lopend naar Parijs.
Ieder heeft zo zijn eigen wijze om zijn of haar bezorgdheid over de aantasting van het klimaat gestalte te geven.
Allemaal hopen we op een klimaattop in Parijs waar nu eens spijkers met koppen geslagen zullen worden en er echt gewerkt gaat worden aan een duurzame wereld.
De inwoners van Reduzum, Friens en Idaerd blijven ondertussen zelf actief hun bijdrage leveren aan die duurzame wereld.
Een inventarisatie deze week leerde dat in en om deze drie dorpen inmiddels meer dan 2000 zonnepanelen op de daken liggen. En er staan inmiddels al weer nieuwe in de planning.

De molenstichting heeft enige tijd als aanjager van nieuwe installaties opgetreden. Inmiddels realiseren de inwoners van de drie dorpen hun eigen installaties zelf. De panelen samen benaderen de (oude) windmolen in het realiseren van de jaaropbrengst.
Samen voorzien ze nu de drie dorpen van ruim 50% van de benodigde stroom op duurzame wijze.

Het wordt tijd dat we de nieuwe windmolen binnenkort mogen realiseren.
Dan hebben we de 100% te pakken en kunnen we gaan denken aan stroomopslag en dergelijke om
volledig ons aandeel in een duurzaam klimaat te leveren.
Stifting doarpsmûne Reduzum