Teller ‘nieuwe dorpsmolen’ op €384.000,-

Na alle huis-aan-huisbezoeken worden er per e-mail en persoonlijke benadering nog steeds toezeggingen gedaan voor de nieuwe dorpsmolen. Inmiddels is er ruim €384.000,- binnen aan toezeggingen uit de dorpen, Reduzum, Tsienzerbuorren Friens, Idaerd, en Aegum. Een fantastisch resultaat!

Heeft u ons gemist en wilt u alsnog een toezegging doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra