Uitreiking ‘zilveren ragebol’ voor Doarpsmûne Reduzum

De ‘zilveren ragebol’ is in het leven geroepen door de nieuwe beweging De Ragebol, waarin zich een aantal voormalige medewerkers van actiegroep Loesje heeft verenigd. Met de uitreiking van de Zilveren Ragebol stimuleert de beweging die personen die zich inzetten voor nieuwe progressieve initiatieven.

Om aan te geven hoe het anders en beter kan, maken de bedenkers van Loesje zaterdag a.s van de gelegenheid gebruik om Henk Vellinga, voorzitter van Dorpsmolen Reduzum, in het zonnetje te zetten. Al jaren zorgt de windmolen in dit dorp voor een extra impuls met financiële ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen. Geïnspireerd door het voorbeeld van Reduzum hebben ondertussen vijftig Friese dorpen zich verenigd in het burgerinitiatief ‘Ieder dorp een eigen windmolen’. Hoeveel draagvlak voor duurzame energie wil je hebben?

 

Zaterdag 16 mei 2015 om 14.00 uur

zilveren ragebolBoekhandel van der Velde

Nieuwestad 57-59 te Leeuwarden