Tussenstand na twee weken: €140.000,- voor de nieuwe dorpsmolen

 
In week 17 is er voor maar liefst €65.000,- aan toezeggingen genoteerd. Dat brengt de tussenstand op €140.000,-. De bestuursleden van de stichting gaan bijna elke avond op pad om de inwoners te informeren over de nieuwe dorpsmolen. Tijdens de huis-aan-huisbezoeken wordt u een tweetal vragen voorgelegd, één over de ashooogte en daarnaast over eventuele deelname in de nieuwe molen. De afgelopen twee weken hebben we een aantal straten in Reduzum, Idaerd en Tsienzerbuorren bezocht. Ook deze week kunt u ons aan de deur verwachten!

Mocht u niet thuis zijn of wilt u het bedrag alsnog doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra